Skip to content Skip to footer

Invățământ Gimnazial

Invățământ Primar

Grădinița cu P N Ibrianu

Grădinița P N Grădiștea

After School

Istoria ȘCOLII PROFESIONALE„EMIL DRAGAN”- fosta Școală cu clasele I- VIII GRADIȘTEA se pierde undeva în jurul anului 1913.

Comuna Gradiștea este formată din satul Gradiștea, satul Ibrianu și satul Maraloiu.

In prezent Școala Profesională „EMIL DRĂGAN” are în componență următoarele niveluri de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial și profesional, iar pentru învățământul primar se derulează și programul ”after school” ( școala după școală ). În satul Ibrianu regăsim: Grădinița cu Program Normal Ibrianu ( fiind înscriși copii de vârsă preșcolară atât din satul Ibrianu, cât și din cel învecinat, Maraloiu ), programul ”after school” ( școala după școală ) și învățământul profesional. În satul Grădiștea, pe lângă învățământul preșcolar ( Grădinița cu Program Normal Grădiștea ) și primar, se regăsește învățământul gimnazial, pe comună, fiind școala cu personalitate juridică.”

De- a lungul timpului unitatea școlară a purtat denumiri, precum : Școala Generală  Nr. 1 Gradiștea și Școala cu clasele I- VIII Gradiștea. In satul Gradiștea a funcționat și Școala Generala Nr. 2 Gradiștea, aceasta situându- se, cum spun sătenii în Gradiștea de Jos ( sau din vale ). In prezent în Gradiștea de Jos functionează învățământul primar ( cu 4 săli de clasă ) și în Gradiștea de Sus ( sau de pe deal )  funcționează învățământul gimnazial. Tot în clădiri separate functionează, în prezent, 1 sală de grupă de învățământ preșcolar la Ibrianu, grupă combinată, iar undeva în zona de mijloc a satului Gradiștea, se află amplasată Grădinița, unde există 1 grupă mixtă ( mică- mijlocie ), 1 grupa mare și datorită spațiului avut la dispoziție, 1 clasă pregătitoare. La început școala de Sus avea doar 2 săli de clasa fiind în forma  L și ulterior s- a extins, pe rând, de câte 2 ori, cu încă 2 săli de clasă având forma tot de L și în prezent există 8 săli de clasă și 2 laboratoare ( gimnaziu ), completându- se forma de L spre U, în urma accesării proiectului de reabilitare- extindere, cu fonduri europene nerambursabile, prin POR, regiunea SUD- EST.

Înscrierea în învățământul primar