Lapte-corn

ART. 1

(1) Se acordă gratuit pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat produse lactate şi de panificaţie în limita unei valori zilnice de 0,7 lei/elev*). Limita valorică cuprinde preţul produselor, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz.

#M2

    (1^1) Începând cu luna septembrie 2003, se acordă gratuit pentru copiii din învăţământul preşcolar de stat şi privat, cu program normal de 4 ore, produse lactate şi de panificaţie în limita unei valori zilnice de 0,7 lei/copil*), în condiţiile alin. (1) şi prezenţei la program.

#M10

    (1^2) La cererea motivată a părinţilor, copiii care suferă de intoleranţă la gluten şi/sau lactoză, dovedită cu acte medicale, beneficiază de produse lactate şi de panificaţie care nu conţin gluten/lactoză, în limita unei valori zilnice de 1,17 lei/elev sau preşcolar.

    (2) Limitele valorii zilnice pentru un elev, respectiv pentru un preşcolar, prevăzute la alin. (1) şi, respectiv, la alin. (1^1) şi (1^2), se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor.

    (2^1) Pentru menţinerea sănătăţii copiilor prevăzuţi la alin. (1) şi, respectiv, la alin. (1^1) şi (1^2), în cadrul programului se vor distribui numai lapte şi produse lactate preparate în conformitate cu cerinţele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 139 din 30 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, care vor purta marca de identificare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 139 din 30 aprilie 2004, cu modificările ulterioare.

    (2^2) Produsele distribuite în condiţiile alin. (1^2) vor respecta cerinţele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare.

#M9

    (3) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari se organizează la nivelul fiecărui judeţ, respectiv la nivelul fiecărui sector al municipiului Bucureşti şi se stabileşte potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.

    (4) În cadrul programului, produsul derivat din produsul de bază lapte este iaurtul. Acesta nu va depăşi limita valorică maximă de 33%.

#M6

    (5) Conţinutul/specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

#CIN

    *) Conform Hotărârii Guvernului nr. 714/2008 (#M7), începând cu data de 1 septembrie 2008 se actualizează limita valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru un elev, respectiv pentru un preşcolar, la 1,17 lei/elev, respectiv preşcolar.

    Anterior, această valoare fusese stabilită prin art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1052/2004 (#M3), prin art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 882/2005 (#M4) şi prin articolul unic din Hotărârea Guvernului nr. 1284/2006 (#M5).

 

Textul integral al legii precum si alte informatii se gasesc in documentele PDF atasate.